DEK menu
Untitled Document

Daňové poradenství

Naši klienti nejčastěji využívají možnosti spolupráce, které uvádíme dále. Jsme však připraveni rozsah služeb upravit tak, aby vyhovoval Vašim individuálním potřebám.

Základní rozsah služeb

Tato varianta zahrnuje poskytování právní pomoci a finančně ekonomického poradenství ve věcech daní a poplatků a ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Činnosti jsou vykonávány na základě zadání a požadavků klienta, především formou konzultací a zpracování písemných stanovisek.
Máme zároveň možnost navrhovat, vyhledávat a doporučovat jednotlivé oblasti k řešení. Tím je zajištěna možnost reagovat na aktuální zjištění a nedostatky. Cílem by mělo být včasné zachycení a především předcházení vzniku daňového rizika.

Komplexní rozsah služeb

Tato možnost zahrnuje rozsah uvedený v předchozí variantě a navíc:

  • Založení plné moci daňového poradce k zastupování klienta v plném rozsahu u správce daně;
  • Vyřizování a přijímání korespondence a komunikace se správcem daně z pozice daňového poradce;
  • Zpracování a předkládání daňových přiznání a hlášení;
  • Upozorňování na některé významné skutečnosti v oblasti daní, které mohou mít vliv na činnost klienta (např. legislativní změny);
  • Další služby podle speciálních požadavků klienta.

Jednorázové zakázky

Tyto zakázky jsou prováděny obvykle na základě smlouvy o dílo a zahrnují jednorázové požadavky našich klientů, např.:

  • Zpracování a předkládání přiznání k dani z příjmů;
  • Řešení sporů s finančními úřady a zastupování klientů v konkrétních kauzách;
  • Jednorázové prověrky účetnictví a daní;
  • Zpracování stanovisek, rozborů a doporučení ke konkrétním problémům klientů;
  • Služba www.dane-odklad.cz, atd.