DEK menu
Untitled Document

Ekonomické poradenství

Třetí oblast nabízených služeb navazuje na účetní a daňové služby poskytované naší společností. Ekonomické poradenství chápeme jako služby související s finančním (v širším smyslu administrativním) řízením malých a středních společností.

Tato služba umožňuje klientům využít našich znalostí při budování a/nebo správě firemních procesů. Identifikujeme oblasti, které je nutné zlepšovat pro efektivní řízení společnosti. Majitel společnosti se s naší pomocí pak může plně soustředit na úkoly spojené s rozvojem hlavního předmětu podnikání (prodej, výroba).

Přehled níže uvedených možností a jejich rozsahu není vyčerpávající. Pro ilustraci definujeme různé role našich poradců při poskytování služeb ekonomického poradenství. Řadíme je dle míry začlenění našich poradců do rozhodovacích procesů klienta. Tak jako v případně daňového poradenství, jsme připraveni rozsah služeb upravit tak, aby vyhovoval Vašim individuálním potřebám.

Analýza procesů a zpracování doporučení

Tyto analýzy jsou připraveny na míru dle požadavků klienta. V první fázi dle požadavků klienta definujeme rozsah a hloubku prováděné analýzy a stanovujeme výstupy, které budou zpracovány a předloženy. Druhá fáze zahrnuje vlastní zkoumání (např. formou detailního zkoumání vybraných účetních zápisů nebo analytické postupy aplikované na vybraný vzorek transakcí). Třetí fáze představuje prezentaci výstupů klientovi, jejíž součástí je přehled doporučených úprav v existujících procesech.

Zácvik zaměstnanců finančního oddělení

Tato služba zahrnuje trénink zaměstnanců při zpracování finanční evidence (zahrnuje i účetní agendu) a prezentaci výstupů např. ve formě finančních výkazů nebo ukazatelů požadovaných vedením společnosti. Součástí služby může být i implementace nových postupů na základě analýzy procesů.

Sdílený finanční ředitel

Naši poradci jsou připraveni formou návštěv u klienta zavést prvky finančního řízení. Toto zahrnuje péči o finanční záležitosti firmy vč. metodické pomoci s vedením účtárny klienta. Tato služba může být chápána i jako předstupeň implementace finančního řízení firmy, vykonávaného vlastním zaměstnancem klienta.

Dočasný finanční ředitel

Tato služba dále rozvádí činnosti "sdíleného" finančního ředitele ve smyslu stráveného času a hloubky dozorovaných činností (péče o finanční záležitosti firmy vč. vedení účtárny).